Beste Leden,

Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen is de ALV opnieuw uitgesteld. De bar in het zwembad is nog niet officieel in gebruik genomen en moet verplicht gesloten blijven vanwege de coronamaatregelen. De nieuwe (coronaproof) vergadering is gepland op 17 november 2020.

Op uiterlijk 3 november worden de agenda en bijlages verzonden naar alle leden. In de stukken zal een vragenlijst zitten met items waarover het bestuur jullie keuze of mening wil weten. Dit wordt gezien als stem zoals het bij een normale ALV zou gaan.

Op 10 november verwachten we de antwoorden uiterlijk weer te hebben ontvangen. Op 17 november bespreekt het bestuur de antwoorden en is er de mogelijkheid voor leden om extra input te geven of vragen te stellen. Hoe we dit vorm geven is nog onbekend, dat kan bijvoorbeeld een Teams-meeting zijn, WhatsApp bellen of gewoon normaal bellen.

Het bestuur.