Donderdag 28 mei a.s. gaan wij weer gebruik maken van Zwembad de Kuil voor onze zwembadtrainingen.


In verband met de heersende corona-maatregelen zullen wij ons moeten houden aan de volgende regels en richtlijnen van SenW: https://senw-br.nl/algemeen/nieuws en houdt je daarnaast aan de richtlijnen van het RIVM.
Wil je nog meer lezen? Bekijk ook het protocol van de NOB:
https://onderwatersport.org/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-verantwoord-onderwatersport-in-de-15-meter-samenleving-1.pdf

Algemeen


Volg altijd de instructies en aanwijzingen van het zwembadpersoneel en trainers.

  • Kom NIET naar de training als je verschijnselen hebt die op corona kunnen duiden.
  • Kom NIET naar de training als er in je familie mensen met corona besmet zijn.
  • Houdt altijd 1,5 meter afstand tot andere personen

Aankomst in het zwembad

Er is eenrichtingverkeer in het zwembad, in de hal, op de perrons en door de kleedruimten. Na binnenkomst in de hal loop je gelijk links via het kleine trapje naar de lage tribune. Dus NIET naar de kleedkamers!

Als je komt zwemmen:

Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training naar het zwembad en vertrek na afloop van de training zo spoedig mogelijk uit de zwembadruimten. Er is GEEN gelegenheid tot douchen, dat doen we thuis, net zo als toiletgebruik; zoveel mogelijk thuis.
Leden die het eerste uur komen trainen mogen tussen 19.50 en 20.00 uur het zwembad in.
Ouders e.d. mogen niet op de tribune/ zwembad verblijven tijden de trainingen.
Om/uitkleden voor de training doen we op de lage tribune. Trek badkleding thuis aan. Leg je tas daarna op de bank aan korte kant van het bad en verdeel je over de lange kant van het bad. Houd minimaal 1,5 afstand tot je clubgenoten !
Zwemmers van het “eerste uur” verlaten het bad en zwemzaal om uiterlijk 21.00 uur !!


Voor de 2e uur zwemmers geldt : tussen 20.55 en 21.00 uur mag je het zwembad in. Kom niet eerder i.v.m. mogelijkheid tot ongewenste ‘samenscholing”.
Omkleden op de lage tribune en spullen neerleggen op de korte kant van het bad na vertrek van de leden van het eerste uur.

Na de training


Er zijn 8 omkleedcabines beschikbaar voor omkleden NA de training. Wacht indien nodig op gepaste afstand tot je voorganger klaar is met aankleden. De groeps-kleedruimten zijn gesloten !
Verlaat het zwembad hierna zo spoedig mogelijk via de bekende uitgang / looproute terug naar de hal. Er is geen napraatmogelijkheid, ook niet in de hal !

Materialen

Iedereen neemt haar /zijn eigen materialen mee. Voor die leden die geen eigen materialen hebben kunnen wij deze beperkt ter beschikking stellen tijdens de les. Hiervoor is een reinigingsbak waar de spullen uitgehaald kunnen worden en na afloop ook weer in gedaan kunnen worden.

De les zelf


Houdt er rekening mee dat de les anders is dan voorheen. In banen achter elkaar zwemmen, niet inhalen en zeker geen contactspellen. Ook in de breedte is voldoende ruimte. Voor de trainers is het ook even wennen. Luister daarom aandachtig en hou je aan de instructies.

Badwater en Chloor


Het zwembad heeft de concentratie van de reinigingsmiddelen in het water iets hoger ingesteld dan wij gewend zijn. Uiteraard wel binnen alle daarvoor geldende regels. Heb je of krijg je hiervan last verlaat het zwembad dan eerder.

Trainers en toezichthouders


De capaciteit van het bad hebben we op 14 personen geschat om aan alle afstandsregels te kunnen voldoen. Bij grotere belangstelling zullen we het aantal mensen moeten gaan ‘reguleren”.
Maak een presentielijst. Mocht er grote toeloop zijn dan kunnen we op basis van deelname wellicht kunnen sturen.
Zet voor aanvang van het eerste uur een speciekuip klaar met schoonmaakmiddel en doe daarin de materialen voor uitgifte aan leden. Na afloop ook weer in die bak voordat de spullen worden opgeborgen. Het water kan via de put in het materialenhok worden weggegooid. Voor reinigingsmiddel wordt gezorgd (chloor; volgens DAN network is 5 minuten onderdompelen voldoende)
Onderwater is er geen beperking maar bovenkomend moeten de zwemmers zeker weer 1,5 m afstand houden (zie ook NOB protocol pagina 8)
Bij weinig deelnemers is zwemmen in de lengte mogelijk. Bij wat meer deelnemers lukt dat ook mits niet ingehaald en brede banen. Let dan op: bij een instructie zijn we gewend aan de kant te hangen. Om 1,5m afstand te houden: max 7 aan de korte kant en 14 aan de lange zijde. Instructie voor volgende opdracht kan natuurlijk ook als de zwemmers watertrappelen.
Zorg dat je naast een trainer ook een toezichthouder hebt voor ‘bewaking’ van de afstand. Zijn er minder dan 7 zwemmers kan de toezichthouder wel meezwemmen.
Zijn er meer dan 8 zwemmers dan moet vanwege beperkte beschikbaarheid van de kleedhokjes al eerder een deel van de zwemmers het zwembad verlaten. Dus als er 10 deelnemers zijn tenminste 2 10 minuten eerder laten vertrekken zodat later de andere 8 ook over kleedhokjes beschikken. Een alternatief is tegelijk uit het bad maar dan toezicht houden dat het deel van de zwemmers die nog niet omkleden de 1,5 m afstand houden.

Wij zijn blij dat we weer gebruik kunnen maken van het bad, ondanks de restricties. Wij verwachten van iedereen dat de regels worden nageleefd zodat we ons als vereniging kunnen blijven manifesteren.

Het bestuur.