Na een winter en voorjaar vol beperkingen bij de zwembadtrainingen en een zomerstop
met leuke buitentrainingen in het zwembad en de Oude Rijn zullen donderdag 2 september
aanstaande de eerste zwembadtrainingen weer plaats gaan vinden.

Zoals je weet heeft het nieuwe zwembad een nieuwe beheerder, Optisport. Dit is een
professionele partner in het exploiteren van sportlocaties en daarbij behoren ook o.a. regels
waar wij als vereniging mee te maken hebben. Om één en ander soepel te laten verlopen
ontvangen jullie hierbij deze speciale mededeling.


Het bestuur heeft de afgelopen week een goed en constructief gesprek gevoerd met de heer
Ad Fransen van Optisport, de beheerder van “De Kuil” waarbij de aan ons verleende
baduren, voorwaarden en randzaken uitvoerig zijn doorgesproken.
Wij hebben komend seizoen elke donderdagavond de beschikking over het wedstrijdbad
van 20.00 tot 21.00 uur en over het doelgroepenbad van 21.00 tot 22.15 uur. Niet ideaal ,
maar we hebben weinig tot geen alternatieven en hebben te maken met belangen van
meerdere partijen.

Het bezwaar van te warm water in het doelgroepenbad: Hier wordt aan gewerkt. Optisport
is nu gemachtigd de installaties te bedienen en heeft ons toegezegd dat zij gaan werken aan
de inregeling op lagere temperatuur op de donderdagavonden. Leden die liever van het
wedstrijdbad gebruik willen maken in verband met de watertemperatuur zijn natuurlijk welkom
in ons eerste uur.
Aan de uitvoering van onze trainingen zelf verandert er niets. Jan Hordijk coördineert het
schema van trainers en de invulling van de trainingen wordt net als alle voorgaande jaren
aan de trainers over gelaten. Gezien het feit dat op de uren dat wij het bad huren altijd
iemand van Optisport in de accommodatie aanwezig is, is het formele toezicht geborgd.
Wel wordt van ons verlangd dat wij een lijst met de namen van onze trainers en kaderleden
overhandigen en dat met deze mensen de procedures en dergelijke nog eens wordt
doorgesproken. Het klinkt misschien allemaal wat formeel, maar het is naar ons oordeel niet
ingewikkeld en een geweldig compliment naar onze vereniging dat wij dit vertrouwen
krijgen.

Speciale instructieles

Op donderdagavond 16 september van 20.00 tot 21.00 uur zal Ad Fransen speciaal voor
ons een les geven in het Wedstrijdbad waarbij het item “Veiligheid en toezicht in ons bad en
reddend zwemmen centraal staan. Ook zal hij de procedures in en rond het bad, welke voor
ons als vereniging gelden met ons allen (trainers en kader) bespreken.
Wij als bestuur vinden dat wij daar dankbaar en heel beslist gebruik van moeten maken
en vragen heel nadrukkelijk AL onze trainers en training-ondersteuners hieraan mee te
werken en dit speciale uurtje aanwezig te zijn!
Het goed laten functioneren en kunnen continueren van onze activiteiten en het voldoen
aan de voorwaarden bij de badhuur is zeer belangrijk en jullie hulp is daardoor essentieel !
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de samenwerking met de nieuwe beheerder en het
voldoen aan de eisen om het bad te kunnen huren op deze manier helemaal goed komt en zien uit
naar een mooi sportief nieuw seizoen !

Bar en napraten

Ook dit onderwerp is inmiddels in gang gezet! Wij mogen met ingang van donderdag a.s. gebruik
maken van de clubruimte van BZ&PC. De bar is open, maar de covid regels en bekende 1.5 meter
afstand regel is nog van toepassing. De ruimte wordt als horecaruimte aangemerkt! Alles is nog niet
zoals vanouds, want wij zullen zelf weer voor barbezetting moeten zorgen! Dit en andere zaken zoals
sluitingstijd e.d. zijn nog niet uitgewerkt, maar wij hopen dat we op jullie inbreng mogen rekenen.
Voorlopig is dit alles denken wij, een mooie start van het nieuwe seizoen en zien jullie graag
donderdag !


Namens het bestuur
BOV Aquafauna
Jaap van de Pol – tel 06-10823521
Rob van Tiel tel 06-43362233
Email; penningmeester@aquafauna.nl